Jak zarządzać finansami w firmie?

Zarządzanie finansami w firmie, bez względu na jej wielkość, to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorcy. Szkoła uczy głównie podstaw teoretycznych, natomiast realne prowadzenie firmy jest bardziej skomplikowane. Zanim powstanie firma, warto mieć biznesplan, który będzie określał wszystkie koszty oraz przychody, tak aby działalność przynosiła zyski. Dzięki temu można popełnić o wiele mniej błędów, a także sprawdzić dodatkowe możliwości finansowania wydatków. Dobry plan to podstawa, za którym powinny pójść konkretne działania.

Nie może się obyć bez profesjonalnej księgowości, przede wszystkim uczciwego księgowania wszystkich przychodów i kosztów. Tylko dzięki temu w firmie zapanuje porządek i będzie wiadomo, skąd się wziął dany podatek do zapłaty. Związane jest to z ciągłym podejmowaniem decyzji, ponieważ każdy przedsiębiorca ma różne możliwości do wyboru. Chodzi w tym przypadku o prowadzenie solidnej dokumentacji opartej na rzeczywistych działaniach kupna i sprzedaży. Aby wypracować zyski, warto również zaplanować wydatki z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę możliwą sytuację zarabiania na handlu czy usługach. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze fakt, że na rynku jest hossa i bessa i kiedy przychodzi ta druga opcja, trzeba mieć dodatkowe fundusze, przynajmniej na najważniejsze zobowiązania. W trakcie hossy pieniądze należy inwestować w kolejne narzędzia, możliwości, we współpracę, tak aby w przyszłości nastąpił sowity zwrot tych udziałów.

Analiza płynności finansowej

Przedsiębiorca, jako właściciel firmy nie powinien polegać tylko i wyłącznie na umiejętnościach swojej księgowej. Jako główny założyciel przedsiębiorstwa, ma za zadanie dopilnować, aby firma krok po kroku osiągała dobrą renomę. Aby tak się stało, potrzeba rzetelnej analizy przynajmniej raz na 2 miesiące, by ocenić, gdzie faktycznie płyną pieniądze. Jest to ważne dla budżetu firmy, szczególnie na początku, kiedy w firmę trzeba wkładać więcej niż się z niej zyskuje. Na pewno analiza pomaga w planowaniu inwestycji, podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach, a także ucinaniu niepotrzebnych wydatków. Analizę finansową dokonuje się na bazie dokumentów sprzedażowych, wyciągów bankowych oraz księgi przychodów i rozchodów.

Wnioski pokazują, czy warto w danym momencie starać się o kredyt gotówkowy, czy też lepszym sposobem jest współpraca z inwestorem. Obserwacja popytu, podaży, a także tego, co dzieje się na rynku również pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, choćby tego gdzie warto ulokować pieniądze, w jakie aktywa najlepiej je włożyć i na jaki okres czasu. Firma zarabia nie tylko za pomocą handlu, ale również wynajmu nieruchomości, aktywów giełdowych, czy też tradycyjnych lokat. Są to trudne decyzje dla przedsiębiorcy, często bardzo ryzykowne, dlatego pomocą służą szkolenia biznesowe z analizy finansowej, portale tematyczne oraz czasopisma dla firm. Ogromne znaczenie ma doświadczenie w biznesie, kontakty, również z doradcami, czy prawnikami, aby mieć pewność, że decyzje finansowe są legalne.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *